“Сучасний інтерактивний лінгафонний кабінет ВПУ№20 м.Львів” Відхилений

Доданий
15.09.2020
Номер
184
Освітні та медичні проекти

Створення інтерактивного лінгафонного кабінету дозволить значно підвищити ефективність навчально-виховного процесу, зробити саме навчання незвичним, захоплюючим, допоможе підтримувати постійне зацікавлення учнів та забезпечить високу мотивацію учнів до вивчення іноземних мов та спеціальних дисциплін пов’язаних з ІТ. Цей проєкт набуває великого значення в умовах змішаного типу навчання.

Автор проєкту
Олена
Олена Клічук
Бюджет
1 006 480 грн
Розрахунок бюджету
Район
Залізничний
Адреса
вул. Широка, 83, Львів

Опис

Розширений опис проекту

Динамічні зміни, які відбуваються нині у професійно-технічній освіті, спрямовані на те, щоб допомогти випускникам професійно-технічних навчальних закладів у соціально-професійному самовизначенні. У майбутніх фахівців мають бути сформовані не лише професійні знання та навички, але й прагнення до активного творчого пошуку, відповідальності за свої професійні обов’язки та результати своєї діяльності, що характеризує формування соціально професійної зрілості учня ПТНЗ.У наш час ефективність навчання залежить не тільки від майстерності вчителя та змісту навчальних програм, але й від застосування нових методів та технічних засобів навчання.
Нині ми вже не можемо ігнорувати стрімкий розвиток інформаційно комунікаційних технологій і їх величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців. Сучасна молодь належить до «цифрового покоління», яке володіючи мобільними інформаційними пристроями, використовує Інтернет не тільки для повсякденного спілкування, але і для навчання та творчості. Швидке впровадження інформаційно-комунікативних технологій не лише у суспільне життя, а й у освітній процес сприяє розвитку нових перспектив в освіті. Це зумовлює зміни у традиційних підходах надання освітніх послуг, їх удосконалення і модернізацію.
Науковці, учителі-новатори вважають, що в центрі уваги сучасної освіти мають бути не стільки навчальні предмети, скільки способи мислення й діяльності учня. Тобто необхідно навчити учня критично мислити, розв’язувати складні проблеми шляхом аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати й враховувати альтернативні думки, приймати виважені рішення, дискутувати, спілкуватися з іншими людьми.
Ефективному вирішенню цієї програми буде сприяти створення сучасного інтерактивного лінгафонного кабінету для учнів навчального закладу, проведення уроків іноземної мови та уроків з дисциплін пов’язаних з ІТ, підготовка випускників до успішного складання ДПА і ЗНО.
Цей проєкт набуває великого значення в умовах змішаного типу навчання для учнів з особливими потребами та часто хворіючих.
Сучасне обладнання інтерактивного лінгафонного кабінету дозволить учням опановувати комп’ютерні науки, створювати проекти з загальноосвітніх предметів, тренувати вимову і дикцію, розвивати навички слухання, сприятиме можливості виконувати завдання в групах, парах або індивідуально з урахуванням індивідуальних потреб учня, проводити тестування до ЗНО та ДПА.
Цільові групи, на які спрямовані результати виконання проєкту. Проєктом будуть охоплені ≈ 500 учнів закладу.

Команда проекту

співавтор проекту Іваночко Руслана Остапівна

Фотографії

Експертна оцінка