Правила участі

Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини міського бюджету м. Львова (Львівської об'єднаної територіальної громади – надалі Львівської ОТГ) за допомогою прямого волевиявлення львів’ян.

 

Автор проєкту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення м. Львова (Львівської ОТГ), оформила її у вигляді проєкту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет м. Львова (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:

•          Місце проживання особи зареєстроване у м. Львові (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, с. Малехів, с. Великі Грибовичі, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Рясне-Руська, с. Підрясне, с. Лисиничі, с. Підбірці). 

•          Підтвердження зареєстрованого місця проживання здійснюється на підставі паспорта або документа, який згідно з Законом України “Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ дає можливість встановити зареєстроване місце проживання, а також картки львів’янина.

•          Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.

•          Особа навчається у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.

•          Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.

•          Внутрішньо переміщена особа, чиє місце проживання зареєстровано у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

•          Місце народження особи зареєстроване у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

 

Проєкт – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова. Всі проєкти поділяються на два види: малі проєкти та великі проєкти та дві категорії: “Освітні та медичні проєкти“ та “Інші проєкти“:

Малі проєкти – це проєкти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить від 50 000 до 600 000 грн. На такі проєкти виділяється орієнтовно 70 % загального обсягу громадського бюджету, які рівномірно розподіляються по 6 районах міста та інших населених пунктах Львівської ОТГ (10 % загального обсягу громадського бюджету на кожен район та 10% на інші населені пункти Львівської ОТГ), з розрахунку не більше 2 % на один населений пункт.

Великі проєкти - це проєкти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 600 000 до 3 000 000 грн. На такі проєкти виділяється орієнтовно 30 % загального обсягу громадського бюджету.

 

Освітні та медичні проєкти - це проєкти, реалізація яких стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, та проєкти реалізація яких стосується приміщень або територій закладів охорони здоров’я. 

Інші проєкти – це проєкти, реалізація яких не стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, та проєкти реалізація яких не стосується приміщень або територій закладів охорони здоров’я.

 

•          За рахунок коштів громадського бюджету м. Львова фінансуються проєкти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.

•          Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочка тощо).

•          У разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Львова (Львівської ОТГ), та не перебувати у користуванні (оренді) фізичної та/або юридичної особи, засновником якої не є Львівська міська рада. 

•          Проєкти, які стосуються приміщень комунальних установ, не можуть передбачати проведення поточних чи капітальних ремонтних робіт, за винятком проєктів, які включають у собі закупівлю обладнання. Такі проєкти можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 50 % кошторису проєкту.

•          Розміщення, реконструкція чи ремонт дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території м. Львова у рамках проєкту можливі лише за адресами, передбаченими схемою розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків. 

•          Кожен автор проєкту може подати один малий та один великий проєкт на один календарний рік.

 

Подання проєктів

Для подання проєкту його автору необхідно заповнити форму згідно з додатком 1 до цього Положення та додати перелік осіб, які підтримують реалізацію цього проєкту та відповідають критеріям, визначеним у підпунктах цього Положення у паперовому або електронному вигляді:

у разі подання малого проєкту – необхідно подати перелік з 15 таких осіб з їх підписами.
у разі подання великого проєкту – необхідно подати перелік з 50 таких осіб з їх підписами

Найкращий спосіб зібрати підписи – організувати зустріч з сусідами та розповісти їм про свою ідею! 

Проєкти до громадського бюджету міста Львова можна подавати щорічно з 15 серпня по 15 вересня.      

Проєкти можна подати способом заповнення спеціальної форми на веб-сайті Львівської міської ради https://gb.city-adm.lviv.ua/  або в електронному вигляді  (у форматах Word та Excel) через Центри надання адміністративних послуг Львівської міської ради. Заповнені бланки проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на веб-сайті Львівської міської ради.

 

•          Автор проєкту може зняти свій проєкт з розгляду до початку голосування.

•          Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

•          Внесення змін щодо проєкту за ініціативою автора можливе, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

•         У разі, якщо проєкт не відповідає Положенню, є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проєкту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.

 

Департамент міської агломерації веде реєстр отриманих проєктів, оприлюднює його на веб-сайті Львівської міської ради, здійснює перевірку правильності заповнення проєкту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.

•     У разі, якщо проєкт не відповідає Положенню, є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проєкту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.

•    Передає копію проєкту до відповідного профільного виконавчого органу Львівської міської ради або виконавчого комітету відповідної ради для проведення аналізу проєкту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.

•       Профільний виконавчий орган протягом 21 календарного дня з дня отримання проєкту здійснює його аналіз, у тому числі уточнень до кошторису. За результатами аналізу, профільний виконавчий орган готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та передає його в департамент міської агломерації.

•       Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проєктами, можливі лише за письмовою згодою авторів.

Згода автора проєкту не потрібна для уточнення вартості реалізації проєкту.

Відсутність фото-відео візуалізації поданого проєкту та/або відсутність іншої інформації, яку профільне управління може отримати самостійно у ході оцінки проєкту, не є причиною для відхилення проєкту.

•      Якщо згідно з висновком профільного виконавчого органу вартість проєкту зростає понад 600 тис. грн. для малих проєктів та понад 3 млн. грн. для великих проєктів, то департамент міської агломерації такий проєкт додатково скеровує на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошується автор проєкту та представник профільного виконавчого органу. У разі виникнення заперечень щодо можливості реалізації даного проекту представники профільного виконавчого органу контактують з автором проекту на предмет можливості коригування проекту, його місця розташування та кошторису.

•      Департамент міської агломерації оприлюднює на веб-сайті http://gb.city-adm.lviv.ua (https://lviv.pb.org.ua) проєкти, допущені для участі у голосуванні, та відхилені проєкти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та постійних комісій Львівської міської ради. Проєкти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на категорії та види. Малі проєкти додатково розподіляються за районним принципом.

 

Голосування

 Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет Львова“ або інший спеціалізований сервіс. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 1 по 15 листопада року, який передує реалізації проєктів.

 

Віддати один голос за малий проєкт та один голос за великий проєкт можуть ті особи, які досягли 16-річного віку та відповідають одному з наступних критеріїв:

•         Місце проживання особи зареєстроване у м. Львові (населених пунктах Львівської ОТГ).

•       Підтвердження зареєстрованого місця проживання здійснюється на підставі паспорта або документа, який згідно з Законом України “Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ дає можливість встановити зареєстроване місце проживання, а також картки львів’янина.

•        Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.

•       Особа навчається у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.

•      Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.

•        Внутрішньо переміщена особа, чиє місце проживання зареєстровано у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

•         Місце народження особи зареєстроване у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

 

Автор не може голосувати за власні проекти, але може проголосувати за проекти інших осіб.

 

Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у Центрах надання адміністративних послуг м. Львова або за допомогою електронної ідентифікації (для осіб, які зареєстровані у м. Львові).

 

Працівники Центру надання адміністративних послуг м. Львова надають загальну інформацію щодо громадського бюджету м. Львова та роз’яснюють порядок голосування за проєкти.

 

На території Центру надання адміністративних послуг забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взятий проєкт чи проєкти.

 

Встановлення результатів та визначення переможців

•        Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів у режимі реального часу через е-сервіс “Громадський бюджет м. Львова“ або інший спеціалізований сервіс.

•     Постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійна комісія фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування затверджують рейтинг проєктів та визначають перелік проєктів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету м. Львова.

•     Кількість проєктів у категорії “Інші проєкти“ не може становити менше 40% від загальної кількості рекомендованих до реалізації проєктів. Таке співвідношення встановлюється для малих проєктів по кожному районі та великих проєктів.

•        У разі, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування. 

•      Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проєктні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів з врахуванням вимог п. 6.3 цього Положення, до повного вичерпання обсягу коштів, передбаченого на громадський бюджет м. Львова у бюджетній резолюції на відповідний рік. Обсяг коштів на фінансування проєктів громадського бюджету збільшується на обсяг, необхідний для фінансування у повному розмірі проєктів, які згідно з рейтингом отримали часткове фінансування. 

•      Рейтинг та перелік проєктів, рекомендованих до реалізації, оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення спільного засідання постійних комісій.

 

Департамент міської агломерації на підставі протоколу спільного засідання постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійної комісії фінансів та планування бюджету готує проєкт ухвали про затвердження переліку проєктів-переможців громадського бюджету          м. Львова на відповідний рік.