Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проєкт» gb.city-adm.lviv.ua, а також умови подання проєктів Авторами, за яких їхні проєкти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.
Терміни та визначення
Електронна система «Громадський проєкт» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету львів’ян, що забезпечує автоматизацію процесів подання проєктів для голосування, електронного голосування за проєкти, зв'язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проєктів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проєктів та містом.
Громадський бюджет львів’ян (бюджет участі)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців міста Львів, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти бюджету участі спрямовуються на реалізацію проєктів, які надійшли від мешканців міста Львів та здобули найбільшу підтримку серед львів’ян шляхом рейтингового голосування.
Проєкт – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова. Всі проєкти поділяються на два види: малі проєкти та великі проєкти та дві категорії: “Освітні та медичні проєкти“ та “Інші проєкти“:
Види проєктів:
 
Малі проєкти – це проєкти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить від 50 000 до 600 000 грн. На такі проєкти виділяється орієнтовно 70 % загального обсягу громадського бюджету, які рівномірно розподіляються по районах та інших населених пунктах Львівської ОТГ міста (10 % загального обсягу громадського бюджету на кожен район та інші населені пункти Львівської ОТГ), з розрахунку не більше 2% на один населений пункт.
 
Великі проєкти – це проєкти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 600 000 до 3 000 000 грн. На такі проєкти виділяється орієнтовно 30 % загального обсягу громадського бюджету.
Категорії проєктів:
«Освітні та медичні проєкти» - це проєкти, реалізація яких стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, та проєкти реалізація яких стосується приміщень або територій закладів охорони здоров’я.
«Інші проєкти» – це проєкти, реалізація яких не стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, та проєкти реалізація яких не стосується приміщень або територій закладів охорони здоров’я.
Автор проєкту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення м. Львова, оформила її у вигляді проєкту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет м. Львова (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
•         Місце проживання особи зареєстроване на території Львівської міської територіальної громади (м. Львів, м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, с. Малехів, с. Великі Грибовичі, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Рясне-Руська, с. Підрясне, с. Лисиничі, с. Підбірці).
•         Підтвердження зареєстрованого місця проживання здійснюється на підставі паспорта або документа, який згідно з Законом України “Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ дає можливість встановити зареєстроване місце проживання, а також картки львів’янина.
•         Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.
•         Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.
•         Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.
•         Внутрішньо переміщена особа, чиє місце проживання зареєстровано у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
•         Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
 
Голосування – процес визначення мешканцями міста Львів (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі) а також мешканцями населених пунктів, які увійдуть до складу Львівської об’єднаної територіальної громади. проєктів-переможців, серед допущених до голосування проєктів.
 Адміністрація сайту - виконавчий орган міської ради.
Проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів до повного вичерпання обсягу коштів, передбаченого на громадський бюджет м. Львова у бюджетній резолюції на відповідний рік. 
Головні розпорядники коштів – виконавчі органи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів-переможців.
Загальні умови
Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.
Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї  Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.
Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.
Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.
Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.
Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси. 
З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.
Подаючи проєкт та/або голосуючи за нього користувач висловлює свою згоду на: обробку його персональних даних з метою впровадження громадського бюджету м. Львові у 2021 році відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“. Подання персональних даних є добровільним і користувач має право контролю процесу використання даних, які його стосуються, право доступу до змісту його даних та внесення в них змін/коректив; можливі модифікації, об’єднання з іншими проєктам, а також зняття підтриманої пропозиції (проєкту) її авторами;
Конкурс 
Визначення переможців відбувається шляхом голосування.
Забезпечення організації розгляду проєктів здійснює департамент міської агломерації.
Детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів здійснює профільний виконавчий орган Львівської міської ради або виконавчий комітет відповідної ради. 
Реєстрація
Автор проєкту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.
Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у бланку – заявці чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.
Зареєструвавшись на сайті для подання проєкту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.
Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.
Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадського бюджету м. Львова, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Львівською міською радою цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету м. Львова.
Для подання проєкту його автору необхідно заповнити форму згідно з додатком 1 до Положення та додати перелік осіб, які підтримують реалізацію цього проєкту та відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.6 Положення у паперовому або електронному вигляді:
 У разі подання малого проєкту – необхідно подати перелік з 15 таких осіб
з їх підписами.
 У разі подання великого проєкту – необхідно подати перелік з 50 таких осіб з їх підписами
Кожен автор проєкту може подати один малий та один великий проєкт на один календарний рік.
 
Автор проєкту може зняти свій проєкт з розгляду до початку голосування.
 
Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 
Внесення змін щодо проєкту за ініціативою автора можливе, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проєкту у випадку невідповідності наступним пунктам:
 
1. За рахунок коштів громадського бюджету м. Львова фінансуються проєкти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочка тощо). У разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Львова (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі) або до населених пунктів, які увійдуть до Львівської ОТГ, та не перебувати у користуванні (оренді) фізичної та/або юридичної особи, засновником якої не є Львівська міська рада. 
3. Проєкти, які стосуються приміщень комунальних установ, не можуть передбачати проведення поточних чи капітальних ремонтних робіт, за винятком проєктів, які включають у собі закупівлю обладнання. Такі проєкти можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 50 % кошторису проєкту.
4. Розміщення, реконструкція чи ремонт дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території м. Львова у рамках проєкту можливі лише за адресами, передбаченими схемою розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків. 
Подання проєктів
Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проєкту.
 Автор проєкту повинен надати детальний опис проєкту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.
 Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.
 Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку – заявці не порушує прав третіх осіб.
Тексти та інші матеріали, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі. 
Оцінка проєктів
Адміністрація сайту та профільні виконавчі органи, які здійснюють модерацію та оцінку проєктів, залишають за собою право відхилити проєкт на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:
Зібрано менше підписів за проєкт ніж це визначено Положенням про громадський бюджет м. Львова.
Проєкт не відповідає пунктам 2.4 - 2.8 Положення про громадський бюджет м. Львова, є неповний або заповнений з помилками.
Реалізація запропонованого проєкту порушує чинне законодавство України.
Реалізація проєкту порушує права третіх осіб.
Якщо згідно висновку профільного виконавчого органу вартість проєкту зростає понад 600 тис. грн. для малих проєктів та понад 3 млн. грн. для великих проєктів, то департамент міської агломерації такий проєкт додатково скеровує на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошується автор проєкту та представник профільного виконавчого органу. У разі виникнення заперечень щодо можливості реалізації даного проекту представники профільного виконавчого органу контактують з автором проекту на предмет можливості коригування проекту, його місця розташування та кошторису.
Проєкти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування в електронному вигляді.
Адміністрація Сайту повідомляє Автора про причину відмови у допуску проєкту до голосування.
Голосування
 
Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет Львова“ або інший спеціалізований сервіс.
 
Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 1 по 15 листопада року, який передує реалізації проєктів. Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID та ЕПЦ.
 
Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у Центрах надання адміністративних послуг м. Львова або за допомогою електронної ідентифікації (для осіб, які не зареєстровані у м. Львові).
Кожен львів’янин, якому виповнилось 16 років та який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1 – 1.2.6 Положення про громадський бюджет м. Львова, може віддати один голос за малий проєкт та один голос за великий проєкт у кожному році.
Реалізація проєкту
 
Реалізація проєктів покладається на розпорядників коштів, визначених ухвалою міської ради, якою затверджено перелік проєктів-переможців громадського бюджету м. Львова на відповідний рік. 
 
Постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійна комісія фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування затверджують рейтинг проєктів та визначають перелік проєктів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету м. Львова.
 
Кількість проєктів у категорії “Інші проєкти“ не може становити менше 40% від загальної кількості рекомендованих до реалізації проєктів. Таке співвідношення встановлюється для малих проєктів по кожному районі та великих проєктів.  У разі, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування. 
 
Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проєктні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів з врахуванням вимог п. 6.3 цього Положення, до повного вичерпання обсягу коштів, передбаченого на громадський бюджет м. Львова у бюджетній резолюції на відповідний рік.  Обсяг коштів на фінансування проєктів громадського бюджету збільшується на обсяг, необхідний для фінансування у повному розмірі проєктів, які згідно з рейтингом отримали часткове фінансування. 
Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проєкти на всіх етапах конкурсу. 
У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.
Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проєктів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).
До форс-мажорних відносяться наступні явища:
а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);
в) дії органів влади (заборони, квоти тощо)
Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.
Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.
Інші умови
Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації проєктів Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.
Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.
Визнання судом будь-якого положення згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди. 
Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієї Угоди. 
Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України. 
Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.